quarta-feira, 28 de outubro de 2009

søu αρєηαs єu!

мє siηŧø vαziα Ћøjє! αcørdєi cЋєiα dє łємbrαηçαs мαis sєм ηαdα єм мãøs! єssα ηøiŧє føi α мαis ŧєrrivєł dєssєs diαs ρrα мiм!!! Føi α quє мαis мє dєixøu sєм ruмø є sєм sαbєr ø quє єu fαçø!ηãø ŧєηdø мuiŧαs øρçõєs ø quє dєcidi føi sєguir! só ηø cαмiηЋø quє ŧrαçαrαм ρrα мiм!
sємρrє fui førŧє є sємρrє ŧivє rєαł cєrŧєzα dø quє єu siηŧø dø quє єu quis dαs łuŧαs quє єu ŧrαvαvα мαis Ћøjє αs мiηЋαs bαŧαłЋαs αcαbαrαм cøмigø αcαbαrαм cøм quєм єu søu! Fєridα, мαcЋucαdα, rαsgαdα, ηãø ŧєηЋø мαis cøηdiçõєs dє ir ραrα α guєrrα α uηicα cøisα quє єu ρøssø fαzєr é siмρłisмєηŧє sαir dє ŧudø!!!
ηuηcα ρєηsєi quє αs cøisαs ŧãø łiηdαs quє єu vivi, quє øs søηЋøs quє єu søηЋєi, quє ø αмør quє єu dєi ραrα αмørєs є αмigøs føssєм αcαbαr cмgø diα α diα! Cøмø uмα fαcα єηfiαdα łєηŧαмєηŧє ηø ηøssø ρєiŧø!!!!!!!!! Dєixєi dє søηЋαr quαηdø vi quє α мαiøriα dαs vєzєs søηЋøs sє ŧørηαм єм ρєsαdєłøs ηø fiηαł!!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário